Home

De stichting Tentmakersmission.com heeft ten doel om mondiaal bedrijven op te starten en te
begeleiden, waar mensen die gemarginaliseerd zijn in de samenleving hun talenten kunnen
gaan ontplooien. Op deze wijze krijgen deze mensen hun eigenwaarde terug doordat ze weer
gewaardeerd worden op hun specifieke niveaus, voor hun specifieke talenten en in hun
specifieke situatie.
 
Tentmakersmission.com wil deze doelstelling bereiken via o.a. advisering, beschikbaar stellen
van expertise, en het investeren en/of uitlenen van middelen. Dit kan geheel zelfstandig of
gezamenlijk met andere (mondiale) partners gedaan worden.
 
Gemarginaliseerde mensen kunnen mensen zijn die vanwege ras, armoede of geloof
onvrijwillig naar de marge van de samenleving zijn verschoven. Tentmakersmission.com wil
voor deze doelgroep in werkgelegenheid voorzien en in ontwikkeling van praktisch
toepasbare kennis, werkethiek en ondernemersvaardigheden. Daardoor krijgen mensen weer
waarde voor de maatschappij waar ze deel van uitmaken en kunnen zij zelf waarde
toevoegen in hun directe omgeving.