Projecten

Vanwege de kwetsbare situatie in landen waar wij onze projecten uitvoeren, kunnen wij geen
uitgebreide beschrijving geven van namen en locaties waar we actief zijn. In een persoonlijk
gesprek kunnen we daar, indien noodzakelijk, zeker meer openheid over geven.

Er is een opleidingsinstituut voor IT-professionals opgestart, waar mensen tot een hoog
niveau programmeur worden opgeleid. Deze kans hadden ze in de reguliere markt nooit
gekregen vanwege de minderheidsgroepering waar ze deel van uit maken. Wij geven ze nu
de kans om, ondanks dat ze uit een minderheidsgroepering komen, toch in de maatschappij
geaccepteerd te worden omdat ze op een excellent niveau getraind worden. Deze mensen
zijn door ons ook in leiderschap getraind en het omgaan met culturele verschillen. Ze hebben
nu een baan met een inkomen en kunnen in hun omgeving en in het land waar ze wonen een
verschil gaan uitmaken.