logo Tentmakersmission
  • home

Tentmakersmission.com

De stichting Tentmakersmission.com heeft ten doel om mondiaal kansarme, zich aan de
onderkant van de samenleving bevindende en gemarginaliseerde mensen te helpen hun
kansen op een bestaan en op een beter welzijn te vergroten. Ze in een maatschappij kunnen
laten functioneren die soms zeer vijandig naar hen is.

Tentmakersmission.com wil deze doelstelling bereiken door middel van training, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking gericht op het vergroten en helpen realiseren van hun
toegevoegde waarde in hun samenleving. Dit kan geheel zelfstandig of gezamenlijk met
andere (mondiale) partners gedaan worden.
 
Gemarginaliseerde mensen kunnen mensen zijn die vanwege ras, armoede of geloof
onvrijwillig naar de marge van de samenleving zijn verschoven. Tentmakersmission.com wil
voor deze doelgroep in werkgelegenheid voorzien en in ontwikkeling van praktisch
toepasbare kennis, werkethiek en ondernemersvaardigheden. Daardoor krijgen deze mensen
hun eigenwaarde terug, worden zij weer gewaardeerd op hun specifieke niveaus en voor hun
specifieke talenten en in hun specifieke situaties, waarmee het welzijn van deze kansarmen
wordt vergroot.
© 2022 Tentmakersmission  - Disclaimer - Privacy statement